1908

JC ve Vídni jako asistent na fakultě ekonomické psychiatrie

1908
JC uspořádal mezi všemi 12 žáky křovácké školy anketu
1908
chlapcův pravnuk jde do školy
1908
konala se jubilejní výstava pražská
1908 (1. 9.)
JC zaskočila změna jízdního řádu
1908 (9.12. ve 13 hod.)
odjíždí česká polární výprava
1909 (březen)
vyšla noticka JC v Národní politice
1909
rok rozmrazení poručíka Berana
1909 (5.4.)
dobytí severního pólu čechem Karlem Němcem; výprava opustila severní pól
1909 (6.4.)
dorazila k severnímu pólu výprava R. E. Pearyho
1910
  kolem t. r, hostuje kočovná herecká společnost v nejmenovaném českém městě