Pilník v mazanci

(Vr) aktovka JC

Pilsner Bier
(Op) /něm./ plzeňské pivo (Úspěch)
ping-pong with the words, the
(Tk) /angl./ hra se slovy
Pinochet
(Pól) chrasti řetězem
Pisárky
(Akt) čtvrt v Brně; odtud je prof. Jan Trtílek; nesprávně Pisoárky
Písecký, Karel
(Lij) tovaryš; smál se, běhaje v křečích
Písek
(Ho) na silnici u tohoto města měl hospodu dědeček hostinského
Píseň do nepohody
(Pól) zpívá česká polární výprava
Piskáček, Adolf
(Ho) člen vídeňské operetní komise
Piskáček, Rudolf
(Ho) hudební skladatel, mladší bratr Adolfa Piskáčka
Piskoř, Jan
(Lij) namydlen v holírně, smích pod pěnou nelze prokázat