1908

konala se jubilejní výstava pražská

1908 (1. 9.)
JC zaskočila změna jízdního řádu
1908 (9.12. ve 13 hod.)
odjíždí česká polární výprava
1909 (březen)
vyšla noticka JC v Národní politice
1909
rok rozmrazení poručíka Berana
1909 (5.4.)
dobytí severního pólu čechem Karlem Němcem; výprava opustila severní pól
1909 (6.4.)
dorazila k severnímu pólu výprava R. E. Pearyho
1910
  kolem t. r, hostuje kočovná herecká společnost v nejmenovaném českém městě
1910-11
JC napsal jednoaktovou hru "Úžas žandarma Kovandy" (dnes "Akt")
1911
katastrofa (obrovská úroda hub) v Jizerských horách
1911 (červenec)
se utrhl pruh lišek a zcela zasypal usedlost rolníka Mrázka