Puskásová, Vilma

(Vr) neviditelná postava ze hry JC "Němý Bobeš", žena houslisty Puskáse, bývalá prostitutka; i s takovými lidmi musíme pracovat

Pýcha
(Akt) prostý železničář, otčím Ladislava Pýchy
Pýcha, Ladislav
(Akt) viz Láďa Pýcha
Radeckého náměstí
(Vr) dřívější název Malostranského náměstí
Radecký
(Vr) maršál, jehož socha stávala na Malostranském náměstí
Rakousko
(Op) země, jejíž hospodářské zhroucení se očekává; (Lij) rozkládá se nám; je na hnoji; padlo; takovej liják snad nepamatuje; (Pól) na všech školách této země má být lázeň; nenáviděná země; pod ním už nebude vlast poručíka Berana
Rakousko-Uhersko
(Tk) v jeho době byla Halič zaostalou oblastí
Rakušáci
(Bo) proti nim měla Kuncová lopuchové listy
Rakušan
(Akt) jím byl JC po matce
Rávalpindí
(Op) /ind./ dosti řečí (Úspěch) od JC
René
(Ho) postava z operety JC "Proso"; nakonec myslel své vyhrůžky vážně