Pýcha, Ladislav

(Akt) viz Láďa Pýcha

Radeckého náměstí
(Vr) dřívější název Malostranského náměstí
Radecký
(Vr) maršál, jehož socha stávala na Malostranském náměstí
Rakousko
(Op) země, jejíž hospodářské zhroucení se očekává; (Lij) rozkládá se nám; je na hnoji; padlo; takovej liják snad nepamatuje; (Pól) na všech školách této země má být lázeň; nenáviděná země; pod ním už nebude vlast poručíka Berana
Rakousko-Uhersko
(Tk) v jeho době byla Halič zaostalou oblastí
Rakušáci
(Bo) proti nim měla Kuncová lopuchové listy
Rakušan
(Akt) jím byl JC po matce
Rávalpindí
(Op) /ind./ dosti řečí (Úspěch) od JC
René
(Ho) postava z operety JC "Proso"; nakonec myslel své vyhrůžky vážně
Reykjavík
(Op) ing. Vaněk tam staví kamna nasýpací (Úspěch)
Rimskij (též Rimský)
(Ho) význačný hudební skladatel