Rakousko-Uhersko

(Tk) v jeho době byla Halič zaostalou oblastí

Rakušáci
(Bo) proti nim měla Kuncová lopuchové listy
Rakušan
(Akt) jím byl JC po matce
Rávalpindí
(Op) /ind./ dosti řečí (Úspěch) od JC
René
(Ho) postava z operety JC "Proso"; nakonec myslel své vyhrůžky vážně
Reykjavík
(Op) ing. Vaněk tam staví kamna nasýpací (Úspěch)
Rimskij (též Rimský)
(Ho) význačný hudební skladatel
Ringhoffer, závod 02, sekce dřevo
(Vr) firma, která zadala JC vylehčení mostu u Lince
Robert
(Ho) starostlivý otec rodiny (Proso)
Roentgen, Conrad dr.
(Pól) hrdina živého obrazu JC
ROH
(Bo) pořádalo dvoudenní zájezd k Máchovu jezeru