Sexualhandranat

(Pól) /něm./ Freudův termín pro pohlavní život sněžného muže

sexuální bomba století
(Pól) popis pohlavního života sněžného člověka
sexuální štvanec
(Ho) tato slova použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Shakespeare
(Tk) předchůdce JC
Schamberg
(Lij) císařský sluha, má odnést koš s odpadky
Scheissdorf
(Lip) /něm./ tak říkají Liptákovu v Tanvaldu Schiller, Friedrich (Bo) německý básník
Schirz
(Vr, MS) policejní inspektor (též rada); sliboval hory doly
Schlesinger
(Op) majitel vetešnictví
schmeckenfošna
(Vr) /něm./ návnadné prkno
Schmelling, Hugo
(Op) dirigent vídeňské operety
Schmied
(Bo) chalupník; (Lij) velitel civilní policie