Schamberg

(Lij) císařský sluha, má odnést koš s odpadky

Scheissdorf
(Lip) /něm./ tak říkají Liptákovu v Tanvaldu Schiller, Friedrich (Bo) německý básník
Schirz
(Vr, MS) policejní inspektor (též rada); sliboval hory doly
Schlesinger
(Op) majitel vetešnictví
schmeckenfošna
(Vr) /něm./ návnadné prkno
Schmelling, Hugo
(Op) dirigent vídeňské operety
Schmied
(Bo) chalupník; (Lij) velitel civilní policie
Schmied, Kiril
(Akt) vynálezce elektrické sesle, zákazník krejčího Ernsta Lišky (Sesle)
Schmoranz, Alois
(Lip) nadlesní z Liptákova
Schmoranz, Jaroslav
(Lip) syn nadlesní7to Aloise Schmoranze
Schmoranz, Josef
(Lip) vnuk nadlesního Aloise Schmoranze, úředník