Sladká dívenko má

(Ho) árie z operety JC "Proso"; chtěl ji Nedbal

Slavata
(Bl) místodržící; žuchl z okna do Jeleního překopu
Slávek
(Ho) syn hraběte Nikoliče (Proso)
Slávie
(Pól) vzájemná pojišťovací banka; ústřední postava (sym­bol"této banky) živého obrazu JC "Škodu nezjistí, kdo se pojistí"
Slavnostní překročení 70. rovnoběžky
(Pól) 5. kapitola deníku české polární výpravy
Slezsko
(Bl) pokrývá akční rádius Blaníku
Slováci
(Bl) bratři; mají horu Sitno; mají to horší
Slovan
(Po) hotel v Plzni, kde bydlel JC
Slované
(Pól) národnost členů české výpravy na severní pól
Slovanský dům
(Tk) místo konference pro učitele
Slovanský sjezd
(Bl) byl svolán na Žofín