Slované

(Pól) národnost členů české výpravy na severní pól

Slovanský dům
(Tk) místo konference pro učitele
Slovanský sjezd
(Bl) byl svolán na Žofín
Slovník naučný (Čepelkův)
(Akt) je v něm vysvětlena Basilejská odpověď
SIužka
(Bo) postava ze hry JC "Němý Bobeš"; ve skutečnosti Marta (viz tam)
Sluka
(Op) soused kováře Jirsy (Kovář)

Smetana

Smil Flek z Nohavic
(Bl) viz Rytíř Smil . . .
Smolíček Pacholíček
(Po) pohádková postava
Smolík
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Smoljakovo kukátko
(Op) viz Vondruškovo kukátko
Smyl Flek z Nohavic
(Bl) viz Rytíř Smil . . .