Sodoma

(Lij) hra JC

Sokol
( Vr) tělovýchovná organizace, ve které působil Jan Kašperský
Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství
(Pól) živí obraz JC
solipsismus
(Akt) krajně reakční křídlo idealistické filozofie
Solnohrad
(Lij) je tam věznice
Soňa
(Ho) postava z operety JC "Proso"; dožívá s Elvírou m statku v Cáchách
Sonet-Duo
(Akt) magnetofon, na kterém byl nahrán liptákovský výbuch
Souček
(Lip) tučapský mlynář (Posel)
spermon
(Ho) toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem
Spi, Havličku
(Lij) píseň o Havličkovi
Spojené státy
(severoamerické) (Tk) měly by ex post děkovat bohu, že Češi objevili svého Cimrmana teprve nyní; (Op) vláda této země přerušila práce na Panamském průplavu; (Pól) profesor Mac Donald si tam vzal sluhu Berana