Suk, Josef

(Op) hudební skladatel; vzpomíná na venkovského kapelníka Plachého

SUP
(Lip) tělovýchovná organizace JC v Liptákově (sport, umění, peří)
svatá Anna
(Ho) na její svátek to bude 30 let, w hostinský opustil svoji milovanou vlast; (Bo) její barokní kaple je v Pelhřimově
svatá Barbora
( Vr) patronka dětské útulny
Svatováclavská kancelář
(Bl) (v Blaníku) místo hry JC "Blaník"
Svatováclavské lázně
(Bl) tam byla v březnu schůze, poslali odtud ostrou prosbu
Svatovítský dóm
(Tk) jeho zvony slíbil inspektor pustit žákům za odměnu
svatý Bartoloměj
(Bo) patron kostela v Pelhřimově
svatý dan
(Lij) z kamene vytesán (Valčík)
svatý Jiří
(Vr) sedí na koni
svatý Prochor
- Zastánce (Tk) byl po něm pojmenován klášter