Svatováclavská kancelář

(Bl) (v Blaníku) místo hry JC "Blaník"

Svatováclavské lázně
(Bl) tam byla v březnu schůze, poslali odtud ostrou prosbu
Svatovítský dóm
(Tk) jeho zvony slíbil inspektor pustit žákům za odměnu
svatý Bartoloměj
(Bo) patron kostela v Pelhřimově
svatý dan
(Lij) z kamene vytesán (Valčík)
svatý Jiří
(Vr) sedí na koni
svatý Prochor
- Zastánce (Tk) byl po něm pojmenován klášter
svatý Štěpán
(Vr) vídeňský chrám
svatý Václav
(Vr) sedí na koni; (Bl) vrchní velitel vojska (sídlí v Blaníku); socha v Praze na Václavském náměstí
svatý Vít
(Bl) významný světec
Svist
(Tk) žák ze hry 1C "Vyšetřování ztráty třídní knihy"