Svatováclavské lázně

(Bl) tam byla v březnu schůze, poslali odtud ostrou prosbu

Svatovítský dóm
(Tk) jeho zvony slíbil inspektor pustit žákům za odměnu
svatý Bartoloměj
(Bo) patron kostela v Pelhřimově
svatý dan
(Lij) z kamene vytesán (Valčík)
svatý Jiří
(Vr) sedí na koni
svatý Prochor
- Zastánce (Tk) byl po něm pojmenován klášter
svatý Štěpán
(Vr) vídeňský chrám
svatý Václav
(Vr) sedí na koni; (Bl) vrchní velitel vojska (sídlí v Blaníku); socha v Praze na Václavském náměstí
svatý Vít
(Bl) významný světec
Svist
(Tk) žák ze hry 1C "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Svoji pravdu nebudeme skrývat
(Lip) nebojácná protirakouská proklamace (též pamflet nebo báseň), ukrytá důmyslně v násadě krumpáče