svatý Bartoloměj

(Bo) patron kostela v Pelhřimově

svatý dan
(Lij) z kamene vytesán (Valčík)
svatý Jiří
(Vr) sedí na koni
svatý Prochor
- Zastánce (Tk) byl po něm pojmenován klášter
svatý Štěpán
(Vr) vídeňský chrám
svatý Václav
(Vr) sedí na koni; (Bl) vrchní velitel vojska (sídlí v Blaníku); socha v Praze na Václavském náměstí
svatý Vít
(Bl) významný světec
Svist
(Tk) žák ze hry 1C "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Svoji pravdu nebudeme skrývat
(Lip) nebojácná protirakouská proklamace (též pamflet nebo báseň), ukrytá důmyslně v násadě krumpáče
Sýkora
(Lip) řídící učitel z Liberce (Vizionář)
Symfonie č. 2 D-dur
(Op) hudební dílo Johannesa Brahmse; (Op) hudební dílo Ludwiga van Beethovena