Svoji pravdu nebudeme skrývat

(Lip) nebojácná protirakouská proklamace (též pamflet nebo báseň), ukrytá důmyslně v násadě krumpáče

Sýkora
(Lip) řídící učitel z Liberce (Vizionář)
Symfonie č. 2 D-dur
(Op) hudební dílo Johannesa Brahmse; (Op) hudební dílo Ludwiga van Beethovena
symposion
(Tk) /řec./ zde míněn seminář ke hře JC
Szeged
(Vr) město v Maďarsku, tam připojili vlak s Hlaváčkem Šavrda, dr. (Bo) přítel Jana Nerudy
šéma
(Op) to on nemá (Úspěch)
Ševel
(Tk) žák ze hry JC ,Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Šílený Oto
(Vr) viz Švankmajer, Otakar
Široký
(Po) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"; umřel
Šiva
(Op) indický bůh (Úspěch)
Škatule dáma
(Akt) viz Kisna dáma