Ševel

(Tk) žák ze hry JC ,Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Šílený Oto
(Vr) viz Švankmajer, Otakar
Široký
(Po) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"; umřel
Šiva
(Op) indický bůh (Úspěch)
Škatule dáma
(Akt) viz Kisna dáma
Škatule pán
(Akt) viz Kisna pán
Škatulka psík
(Akt) postava z "Etudy pro dvě kisny a škatulku" JC
Škoda 100 L
(Lip) jeden z vozů (vůz B, původně A) expedice Liptákov, se standardním vybavením a radiálními pneumatikami, s malou závadou v chladicím zařízení
Škodu nezjistí, kdo se pojistí
(Pól) masový živý obraz JC pro pojišťovací banku Slavii
Školákovo trápení
(Tk) báseň JC
Školní brašnička
(Pól) nově objevená báseň JC