telepartner

(Tk) osoba, se kterou telefonujeme teorie poznání (Tk) filozofická teorie

Teplé pivo je horší než studená Němka (pův. selka)
(Lip) 7. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků
Teplo
(Vr) podnik továrníka Meyera
Teplý, Karel
(Lip) traktorista z Liptákova, snídající u rohového stolu gulášovou polévku
Teras!
(Bl) slovenský povel
Terezka
(Lip) dcera uhlobarona Ptáčka; nejmilejší důl uhlobarona Ptáčka (Vizionář)
Tesárek, Josef
(Ho) korepetitor z Českých Velenic; Čech jako poleno
Tesla
(Bl) značka televizoru
Theater an der Wien
(Op, Ho) /něm./ vídeňská operetní scéna
Thomas Alva
(Tk) vynálezce, ke kterému je týdeníkem New York Herald Tribune přirovnáván JC; málem se musel spokojit úlohou technika druhé kategorie
Thun
(Lij, MS) hrabě, místodržící; omylem považován za tunu