Turci

(Vr) když budou mít na hlavě hodně vlasů, proč by si na ně dávali Meyerovy fezy?; (Bl) na Moravě

Turnovský, Jan
(Akt) drobný krejčí z Klánovic, který nikoho nezaměstnával
Turnovský, Josef
(Akt) viz Dr. Turnovský
Tvaroh
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Týden pravdomluvnosti
(Tk) školní akce
tyrana
(Bl) mučící zařízení
Tyrš, Miroslav dr.
(Pól) vynálezce stoje rozkročného s rukama v týl
U labutě
(Lip) hostinec v Tanvaldě; je tam rvačka a už půl hodiny tam běhá po lokále Cikán s nožem v zádech (Vizionář)
U Plechatých
(Bo) restaurace ve Vraném
U Sirotků
(Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákově; vyměňují se před ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce
U Šneka
(Vr) hostinec