Turnovský, Jan

(Akt) drobný krejčí z Klánovic, který nikoho nezaměstnával

Turnovský, Josef
(Akt) viz Dr. Turnovský
Tvaroh
(Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
Týden pravdomluvnosti
(Tk) školní akce
tyrana
(Bl) mučící zařízení
Tyrš, Miroslav dr.
(Pól) vynálezce stoje rozkročného s rukama v týl
U labutě
(Lip) hostinec v Tanvaldě; je tam rvačka a už půl hodiny tam běhá po lokále Cikán s nožem v zádech (Vizionář)
U Plechatých
(Bo) restaurace ve Vraném
U Sirotků
(Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákově; vyměňují se před ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce
U Šneka
(Vr) hostinec
Učitel
(Tk) postava ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"; tříďas; Strašný Láďa