tyrana

(Bl) mučící zařízení

Tyrš, Miroslav dr.
(Pól) vynálezce stoje rozkročného s rukama v týl
U labutě
(Lip) hostinec v Tanvaldě; je tam rvačka a už půl hodiny tam běhá po lokále Cikán s nožem v zádech (Vizionář)
U Plechatých
(Bo) restaurace ve Vraném
U Sirotků
(Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákově; vyměňují se před ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce
U Šneka
(Vr) hostinec
Učitel
(Tk) postava ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"; tříďas; Strašný Láďa
Učitelské noviny
(Pól) noviny; psaly o prof. Mac Donaldovi, o polární záři a o lázni (správně: kázni) na školách v Rakousku
úhelné pilíře
(Tk) na šesti (dříve pěti) ú. p. spočívá smělá konstrukce pedagogiky JC (viz Cimrmanova šesterka)
uherák
(Bl) uherský rok (familiérně)
Uhlířovo kukátko
(Op) viz Vondruškovo kukátko