Uhři

(Vr) s nimi stojí Hlaváček na peróně; (Bo) proti nim (a Rakušákům) měla Kuncová lopuchové listy

Uhříněves
(Po) místo, kde se konala konference o české pohádce
Ukrajina
(Tk) zde došlo na podzim 1913 k prvním kontaktům JC s pedagogickou problematikou
úlek oslněním
(Tk) vylekání žáků sejmutím paruky (viz názorné a úlekové fixace)
Ulrych, Josef
( Vr) toho praštil klackem Josef Kamarýt
Umělkyně
(Lij) příběh JC pro žebračky
Umlauf, Oscar
(Op) dirigent Drážďanské filharmonie (též Staatskapelle)
umrlčí domek
(Bo) (JC) je v Liptákově umrlčí světnička (Akt) (JC) je v Liptákově
underground teacher
(Pól) /angl./ pomocný učitel; viz tam
univerzální ptakopysk
(Lip) šlechtěnec ptakopyska JC Uřídil (Tk) žák ze hry JC "Vyšetřování ztráty třídní knihy"
uříznutí kšandy
(Akt) zvyk mezi filozofy při prohrané při