Vltava

(Tk) nad ní Zlatá kaplička; (Lij) na jejím břehu v Praze je takové divadlo; (Pól) v její ledové tříšti lehce trénovali členové české polární výpravy; (Bl) řeka; Veverka ji přebrodil u Zbraslavi; po louce u ní přejela skupina jezdců

Vocásek, Benedikt
(Bl) lidový prorok; tvrdil, že byl sám do hory (míněn Blaník) uveden
vodiče
(Tk) JC je nahradil polovodiči; (Po) tam žádný nejsou Vodník (Bo) postava ze hry JC "Němý Bobeš"
Vogel, Klaus
(Op) vídeňský herec Vojtěch (Pól) jméno lékárníka Šofra
Voltův článek
(Lip) elektrický článek (Posel)
Vondruškovo kukátko
(též Smoljakovo nebo Uhlířovo) (Op) na kabině pro začínající houslisty, slouží pro optickou kontrolu žáka
Voříšek
(Pól) postava z básně JC "Školní brašnička", učitel, dávno již pod drnem
Vosátka
(Lij) poručík (Valčík)
Vrané
(Bo) místní jméno v názvu Nerudovy kritiky; zde se nachází restaurace u Plechatých
Vránová
(Lij) rodička
Vrátíme sed
(Pól) 7. kapitola deníku české polární výpravy