Vrchlický

(Vr) promítací společnost, kterou založil JC s Mojmírem Frídou

Vrchlický, Jaroslav
(Bo) český básník, překladatel Friedricha Schillera
Vrchní inspektor
(Lij) postava ze hry JC "Lijavec"; v.i. všech starobinců
Vršecký, Jan
(Po) učitel
Všetaty
(Lip) město, kde byla zácpa na osobní potrubní dopravě (Posel)
Vševěd
(Po) viz Děd Vševěd
vulgární materialismus
(Tk) filozofická teorie F. C. Bohlena
Vynálezci ruchadla bratranci Veverkové
(Pól) živý obraz JC
Vysočina
(Po) trvanlivý salám; (Lip) pohoří
Vyšetřování ztráty třídní knihy
(Tk) činohra JC
Vyškov
(Tk) město, v jehož škole se ztrácely čepice; zbudovali tam z travnatého pruhu před školou školní zahrádku