Walter

(Bo) křestní jméno barona Grünbacha, pruského důstojníka; je to pašák

Washington
(Op) odtud pocházel cukrář Kulikowski
Wassermann
ze hry JC "Němý Bobeš", hornický předák z Grünbachu nebo vodník
Wassermannová
(Bo) Wassermannova žena, občas něco upekla
Wayne, A, G. W. prof.
(Lip) dárce univerzálního ptakopyska
well
(Op) /angl./ řekne plukovník Colonel (Úspěch)
wem?
(Op) /něm./ komu? (Úspěch)
Westinghouse
(Op) /angl./ obchodní dům s pánskými vestami ve Spojených státech
Wiedner
(Vr) žák kterého ve škole škrtil Rolný
wie ein Einzelbegriff
(Akt) /něm./ jako jednotlivý pojem (nechtěl být fotografován JC)
wie ein Horror!
(Akt) /něm.-angl./ jaká hrůza! (Elektrická sesle)