Žaponci

(Pól) se silami jsou na konci (Píseň)

Žatec
(Akt) na tamním gymnáziu studoval dr. Hedvábný s pyrotechnikem Šťáhlavským
Žebráci z Vídně žijí tak bídně
(Op) stará rakouská píseň
Žebrák
(Lij) pleteme si s Točníkem
Ženich z hladu
(Bo) aktovka Jana Nerudy
žid
(Pól) nejraději by utek (Píseň)
Žijme zdravě do 100 let
(Lij) práce prof. Sajnera, který zemřel v 60 letech
Žíla
(Akt) postava ze hry JC "Akt" taťka, malíř
Žílová
(Akt) postava ze hry JC "Akt", Markéta, mamka, žena malíře Žíly
Žitný, dr
(Po) divadelní psycholog (nesprávně)
živé obrazy
(Pól) organizoval JC ze živých lidí