Němec

(Zás) pět se jich přihlásilo do práce

Nepij na kuráž
(Zás) 1. bod desatera JC
Nor
(Zás) pod tímto názvem hrál JC slavné Ibsenovo drama
Nora
(Zás) herec Prácheňský si ji plete s Vlastou
Ostrovskij
(Zás) dávají jednoho u Budila
Pamatuj, že na jevišti se většinou jmenuješ jinak než v životě
(Zás) 2. bod desatera JC
Pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované
(Zás) 9. bod desa­tera JC
panímáma
(Zás) Vlastina matka
Pankratěvna Praskovna
(Zás) postava z Ostrovského
Pihrt, poručtk
(Zás) měl svatbu v hotelu Zvon na náměstí v Budějovicích
Písek
(Zás) Stroupežnický tam chodil dva roky na reálku; JC tam chvíli studoval