Ostrovskij

(Zás) dávají jednoho u Budila

Pamatuj, že na jevišti se většinou jmenuješ jinak než v životě
(Zás) 2. bod desatera JC
Pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované
(Zás) 9. bod desa­tera JC
panímáma
(Zás) Vlastina matka
Pankratěvna Praskovna
(Zás) postava z Ostrovského
Pihrt, poručtk
(Zás) měl svatbu v hotelu Zvon na náměstí v Budějovicích
Písek
(Zás) Stroupežnický tam chodil dva roky na reálku; JC tam chvíli studoval
Plk, Ota
(Zás) herec, v jehož pozůstalosti se našla vtipná scénická vložka (viz Tma jako v pytli); každá role ho pohltila; přestěhoval se do Švandy dudáka; (Šve) po léta ztvárňoval ženské role; díky rychlému střídání hereckých masek zvládl sám zahrát všech šest žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky winsdorfské
Plzeň
(Zás) odtud přijede K. I. Prácheňský
Po nápovědě neopakuj všechno
(Zás) 5. bod desatera JC
Poděbradsko
(Zás) hrál tam JC se svou společností