Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj

(Zás) 8. bod desatera JC

Příbram
(Zás) odtud je Krámský
Rispoloženskij, Sysoj Psojič
(Zás) postava z Ostrovského
Robert
(Zás) má otevřít oponu
Roudnice
(Zás) od ní min k
Rumburk
(Zás) zkouška otcovství ve hře JC "Záskok"
Rusko (carské)
(Zás) jízdní kolo tam bylo předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích
Sedláčkovi
(Zás) od nich je Macháček
Shakespeare
(Zás) autor Hamleta
Slepý mládenec
(Zás) osvědčený kus
Slovensko
(Zás) šikovatel Vogeltanz si ohlídá, aby mu tam Vlastu nedali