Volga

(Zás) širá řeka, rovný kraj; herec Prácheňský si ji plete s Helgou

Vrchlický
(Zás) byl předstižen třemi autory her
Vypich, doktor
(Zás) postava ze hry JC "Záskok"
Za předměty házené na jeviště neděkuj
(Zás) 4. bod desatera JC
Základní herecké desatero
(Zás) sestavil je JC pro neškolené herce - začátečníky
Záskok
(Zás) hra JC o nešťastné premiéře hry "Vlasta"
Zeyer
(Zás) byl předstižen třemi autory her
Zlatá kaplička
(Zás) míněno Národní divadlo
Zvon
(Zás) hotel na náměstí v Českých Budějovicích, kde měl svatbu poručík Pihrt
Žid
(Zás) jeden se zkusmo přihlásil do práce
zvláštní způsob Cimrmanovy chůze
(Šve) ten přivedl na stopu hry "Švestka"