Chudokrevná Soňa

(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů

Vzpurná Anežka
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Šilhavá Olina
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů; trefila omylem svého komplice
Mužatka Irma
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Pavlína-diblík
(Šve) jedna z Cimrmanových hereckých masek a základních ženských charakterových rysů
Nejedlý, Zdeněk prof.
(Šve) neděli co neděli mluvíval v rozhlasu; začal husitským hnutím a dostal se k rekreaci ROH
Smotlacha
(Šve) Smoljak jím vůbec není
Pekař, Josef
(Šve) nedávno zavrhovaný historik
Pražák, Albert prof.
(Šve) literární vědec, předseda České Národní Rady
Uhlíř, Jaroslav
(Šve) rekonstruoval Cimrmanovu píseň s železniční tématikou
Berka, Karel
(Šve) hradlař v Poříčí