Hošek, Květa

(Šve) sufražetka; utone a spolu s Helmutem se vleje do Labe a vyloví ji v Hamburku

Kratochvíl
(Šve) kolega Wasserfalla; díky nevelkému vzrůstu dělá značky příliš u země
Kurzweil
(Šve) /něm./ Kratochvíl
lano-větev-koš
(Šve) projekt Sváťi Pulce na očesání švestky
83 kg
(Šve) váží Eda Wasserfall - bez šatů
Jánské Lázně
(Šve) jsou tam podobné prameny jako v Lurdech
1 rok
doba za kterou se Duruburujci naučili maďarsky
1 týden
doba za kterou se Duruburujci naučili německy
1.5x
tolikrát je lasička rychlejší než myš polní
12 profesorů
počet středoškolských profesorů ve výslužbě pracujících v Cimrmanově informačním šapitó
14 dní
doba za kterou se Duruburujci naučili česky