83 kg

(Šve) váží Eda Wasserfall - bez šatů

Jánské Lázně
(Šve) jsou tam podobné prameny jako v Lurdech
1 rok
doba za kterou se Duruburujci naučili maďarsky
1 týden
doba za kterou se Duruburujci naučili německy
1.5x
tolikrát je lasička rychlejší než myš polní
12 profesorů
počet středoškolských profesorů ve výslužbě pracujících v Cimrmanově informačním šapitó
14 dní
doba za kterou se Duruburujci naučili česky
1910
JC naposled navštěvuje Afriku s cirkusem Continental
1914
napadli Cimrmanovo informační šapitó viry
1997
zatopen archiv ochotnického divadla v Železném Brodě
3 bedny hřebíků
darovala rodina Karoliny Světlé–Mužákové, rozené Rottové