Antonín

strýc Radeckého

Babička
postava ze hry JC „České nebe“; povinná četba od nemravné spisovatelky; každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá
Barunka
nebyla Panklovic
Bauer, Antonín
repetent, nespolehlivá součást živé kopírky; udavač
Benátky
Radecký zde byl místodržitelem
Bezruč, Petr
domnělý autor Slezských písní
Bílá hora
po ní Komenský emigroval
Borovský, Karel Havlíček
je chlapík; jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi, nedá se srovnávat s kostnickou hranicí
Brixen
když se odtud Havlíček vrátil, všichni přecházeli na druhý chodník, jen Němcová ne
Brod, Max
napsal Kafkovu proměnu
Březina, Otokar
pseudonym Václava Jebavého