Benátky

Radecký zde byl místodržitelem

Bezruč, Petr
domnělý autor Slezských písní
Bílá hora
po ní Komenský emigroval
Borovský, Karel Havlíček
je chlapík; jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi, nedá se srovnávat s kostnickou hranicí
Brixen
když se odtud Havlíček vrátil, všichni přecházeli na druhý chodník, jen Němcová ne
Brod, Max
napsal Kafkovu proměnu
Březina, Otokar
pseudonym Václava Jebavého
Cimrmanova ulice č. 4
dnešní adresa dcery povozníka Horáčka
Čech, Svatopluk
pluk praotce Čecha
Čechová
paní praotce
Česká společnost rukopisná
dokazuje pravost Rukopisů