Lipsko

místo bitvy národů

Lombardie
Radecký zde byl místodržitelem
Louvre
slavná pražská kavárna; zde JC strávil první světovou válku
Macpherson, James
skotský básník, údajně posbíral v horách písně starých Keltů
Mádlová, Barbora
dcera domácích, zamilovali se do ní Hanka a Linda, Hanka si ji vzal
Mádlovi
bytní Lindy s Hankou
Machar, Josef Svatopluk
JC mu dal přečíst první náčrt své hry; měl námitky k jeho nebásnickému jménu
Malostranské náměstí
Radecký zde měl pomník
Mánes, Josef
bez Rukopisů by nikdy nevznikla řada jeho krásných obrazů
Maragalliová, Giuditta
krásná italská žehlička prádla, dala Radeckému další čtyři děti
Maršálkův plán
zůstal více než 100 let na papíře