Mádlová, Barbora

dcera domácích, zamilovali se do ní Hanka a Linda, Hanka si ji vzal

Mádlovi
bytní Lindy s Hankou
Machar, Josef Svatopluk
JC mu dal přečíst první náčrt své hry; měl námitky k jeho nebásnickému jménu
Malostranské náměstí
Radecký zde měl pomník
Mánes, Josef
bez Rukopisů by nikdy nevznikla řada jeho krásných obrazů
Maragalliová, Giuditta
krásná italská žehlička prádla, dala Radeckému další čtyři děti
Maršálkův plán
zůstal více než 100 let na papíře
Maryša
dle Praotce spisovatelka, napsala tragédii o bratrech Mrštíkových
Masárik, Josef
prostý kovář
Masaryk, Jan
jako mladý poručík byl dekorován rakouským řádem za statečnost
Masaryk, Tomáš Garrigue
boří Rakousko-Uhersko jako vrchní velitel legionářských vojsk