Mánes, Josef

bez Rukopisů by nikdy nevznikla řada jeho krásných obrazů

Maragalliová, Giuditta
krásná italská žehlička prádla, dala Radeckému další čtyři děti
Maršálkův plán
zůstal více než 100 let na papíře
Maryša
dle Praotce spisovatelka, napsala tragédii o bratrech Mrštíkových
Masárik, Josef
prostý kovář
Masaryk, Jan
jako mladý poručík byl dekorován rakouským řádem za statečnost
Masaryk, Tomáš Garrigue
boří Rakousko-Uhersko jako vrchní velitel legionářských vojsk
Masařík, Tomáš Haryk
zvítězil o jeden hlas nad JC
Maso obalované parmezánem
italská pochoutka
Medek, Rudolf
hloubil legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska
Melasa - výdej
šanon s rukopisem hry JC „České nebe