Národní muzeum

má oddělení vzácných rukopisů, Václav Hanka zde byl knihovníkem

Národní třída
je zde kavárna Louvre, kde JC napsal většinu stránek hry „České nebe
Němci
bojují v německém vojsku
Němcová, Božena
je mezi Čechy oblíbená
Nepomucký, Jan
byla s ním těžká domluva, bez jazyka
Neumann, Stanislav Kostka
psal JC zoufalé raporty z fronty
Neumann, Stanislav Krychle
správně Stanislav Kostka Neumann
Nové Zámky
odtud byla dcera povozníka Horáčka
Opočno
byl odtud František Kupka
Ossianovy zpěvy
vydal je James Macpherson, neprošlo mu to
Otec národa
František Palacký