Nepomucký, Jan

byla s ním těžká domluva, bez jazyka

Neumann, Stanislav Kostka
psal JC zoufalé raporty z fronty
Neumann, Stanislav Krychle
správně Stanislav Kostka Neumann
Nové Zámky
odtud byla dcera povozníka Horáčka
Opočno
byl odtud František Kupka
Ossianovy zpěvy
vydal je James Macpherson, neprošlo mu to
Otec národa
František Palacký
Otec vlasti
Karel IV.
Palacký, František
není v nebeské komisi, Havlíčkovi se ulevilo
Panklová
macecha Barunky
Panteon
je v Národním muzeu, bez Rukopisů by vypadal úplně jinak