Otec národa

František Palacký

Otec vlasti
Karel IV.
Palacký, František
není v nebeské komisi, Havlíčkovi se ulevilo
Panklová
macecha Barunky
Panteon
je v Národním muzeu, bez Rukopisů by vypadal úplně jinak
Píseň vyšehradská
první rukopis, objevený roku 1816 Josefem Lindou
Pluk Jana Žižky z Trocnova
zrádcovský pluk v Rusku
Pluk Mistra Jana Husí
zrádcovský pluk v Rusku
Pluk Prokopa Holého
zrádcovský pluk v Rusku
Poctivost a síla!
závěrečné heslo hry „České nebe
Poděbrady
někdo odtud by měl být zvolen českým králem