Panteon

je v Národním muzeu, bez Rukopisů by vypadal úplně jinak

Píseň vyšehradská
první rukopis, objevený roku 1816 Josefem Lindou
Pluk Jana Žižky z Trocnova
zrádcovský pluk v Rusku
Pluk Mistra Jana Husí
zrádcovský pluk v Rusku
Pluk Prokopa Holého
zrádcovský pluk v Rusku
Poctivost a síla!
závěrečné heslo hry „České nebe
Poděbrady
někdo odtud by měl být zvolen českým králem
Podmáslí, Bedřich
nenapsal Prodanou nevěstu
Praha
na Národní třídě tam mají kavárnu Louvre; Havlíček se sem vrátil z Brixenu
Pramatky
praotec jich měl spoustu; co jich pošlo cestou
Praotec Čech
postava ze hry JC „České nebe