Svatý Petr

prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit

Svatý Václav
postava ze hry JC „České nebe
Šrámek, Fráňa
psal JC zoufalé raporty z fronty
Tatíček Masařík
český král, nebeská komise to řekne národu
Tesař, Jaroslav Budivoj
Macharem navrhované básnické jméno JC
Třebnice u Sedlčan
narodil se zde roku 1766 Radecký
Tyrš Miroslav
postava ze hry JC „České nebe“; má na starosti tělocvik, všichni nám ho závidí, hlavně Němci
Učitel národů
Jan Ámos Komenský
Václav
strýc Radeckého
Vašek, Antonín
dostal se do národní klatby
Vídeňský řízek
vynález šetrného Radeckého