Tyrš Miroslav

postava ze hry JC „České nebe“; má na starosti tělocvik, všichni nám ho závidí, hlavně Němci

Učitel národů
Jan Ámos Komenský
Václav
strýc Radeckého
Vašek, Antonín
dostal se do národní klatby
Vídeňský řízek
vynález šetrného Radeckého
Vilík
proti Barunce úplné telátko
Vlak je vlak
Fiedlerův překlad titulu anglické encyklopedie
Vůdce národa
František Ladislav Rieger
Who Is Who
původní titul encyklopedie
Zelená Hora
na tamním zámku je obrazárna
Zikmund
proléval krev, vedl proti nám křížovou výpravu, je v nebi; svatý Václav mu domluví