Vůdce národa

František Ladislav Rieger

Who Is Who
původní titul encyklopedie
Zelená Hora
na tamním zámku je obrazárna
Zikmund
proléval krev, vedl proti nám křížovou výpravu, je v nebi; svatý Václav mu domluví
Zrádce národa
Karel Sabina
Živá kopírka
vynález JC, kterým pořídil naráz 27 kopií své divadelní hry
Žižka, Jan
vojevůdce z Trocnova; není v nebi, prolil mnoho krve, ale za pravdu Boží
3. dubna
28. pěší pluk přešel k Rusům (rok neuveden)
929
byl zavražděn svatý Václav, mohlo to být i 935
935
byl zavražděn svatý Václav, mohlo to být i 929
10. století
tehdy údajně vznikl Rukopis zelenohorský, Dobrovský pojal podezření, které zesílilo, když Hanka přes noc rozluštil text