1831

Radecký ve svých 65 letech uviděl v Miláně krásnou Giudittu Maragalliovou

1836
Radecký velel samostatně rakouské armádě v Miláně
1858
Radecký zemřel
1913
20. listopadu píše Karel Sabina svatému Václavovi z očistce
1914
vypuknutí první světové války po druhé světové válce ; americký ministr zahraničí Marshall znovu vzkřísil ideu polního maršálka Radeckého
podzim 2006
vnučka Lenka poslala rukopis hry JC „České nebe