1883

JC píše první kuplet "I sedlák se nasytí" (z operety Avaři; též z výpravné zpěvohry Asiaté)

1883
JC píše francouzskému geologu a paleontologu Barrandovi, aby mu navrhl společné založení Barrandova
1883
první básnická sbírka JC "Kalamita"
1886
JC nastupuje do cirku Krakowiak, s nímž odjíždí na velké turné po Blízkém východě a severní Africe
1888
JC se stává v cirka Krakowiak náměstkem pro mimozvířecí program
1888
proslulé vedro v Třeboni, kdy se vypařily 3 rybníky
1888
chlapcův vnuk jde do školy
1889
JC píše kuplet "I sedlák se nasytí" (dle prof. Fiedlera)
1889
(23.11.)
1890
(12. 1.)
1890
(6. 2.)