bulka

(Lij) karetní hra, při které ředitel trestnice Nachtigal navrhl JC, aby se stal jeho nástupcem

Burger
(Lij) má ho Chládek
Byli jsme před Rakouskem
(Pól) 1. díl seriálu JC "Palacký"
Bystrozraký
(Po, MS) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zbývající poté, co Dlouhý a Široký umřeli
Bystrozrakyj
(Po) /chod./ Bystrozraký nářečně
Cáchy
(Ho) zde na statku dožívaly Elvíra se Soňou (Proso)
Capablanka
(Lip) šachista, který hrozil JC dvojitým šachem
Castelli, Genaro
(Po) italský publicista z Neapole
Cidlina
(Po) řeka, do níž sedláci svrhli prázdný valník JC
Cimrman
(Op) stavitel, ústřední postava opery JC "Panama"; (Lij) chovanec starobince
Cimrman -- Dilettant oder Fachman?
(Vr) /něm./ kniha prof. Fiedlera; spíc brožura; sešit; leták