Byli jsme před Rakouskem

(Pól) 1. díl seriálu JC "Palacký"

Bystrozraký
(Po, MS) postava z pohádky JC "Dlouhý, Široký a Krátkozraký", zbývající poté, co Dlouhý a Široký umřeli
Bystrozrakyj
(Po) /chod./ Bystrozraký nářečně
Cáchy
(Ho) zde na statku dožívaly Elvíra se Soňou (Proso)
Capablanka
(Lip) šachista, který hrozil JC dvojitým šachem
Castelli, Genaro
(Po) italský publicista z Neapole
Cidlina
(Po) řeka, do níž sedláci svrhli prázdný valník JC
Cimrman
(Op) stavitel, ústřední postava opery JC "Panama"; (Lij) chovanec starobince
Cimrman -- Dilettant oder Fachman?
(Vr) /něm./ kniha prof. Fiedlera; spíc brožura; sešit; leták
Cimrman, Leopold
(Akt,Op) otec JC, vídeňský krejčí
Cimrman pedagog
(Tk) název semináře