Cáchy

(Ho) zde na statku dožívaly Elvíra se Soňou (Proso)

Capablanka
(Lip) šachista, který hrozil JC dvojitým šachem
Castelli, Genaro
(Po) italský publicista z Neapole
Cidlina
(Po) řeka, do níž sedláci svrhli prázdný valník JC
Cimrman
(Op) stavitel, ústřední postava opery JC "Panama"; (Lij) chovanec starobince
Cimrman -- Dilettant oder Fachman?
(Vr) /něm./ kniha prof. Fiedlera; spíc brožura; sešit; leták
Cimrman, Leopold
(Akt,Op) otec JC, vídeňský krejčí
Cimrman pedagog
(Tk) název semináře
Cimrman und Kindergarten
(Bo) /něm./ kniha členů Divadla Járy Cimrmana
Cimrman v říši hudby
(Op) osvětový večer s jednoaktovou operou JC "Úspěch českého inženýra v Indii", rekonstruovanou Janem Klusákem
cimrmanologie
(Ho) nový studijní obor, otevřený jako večerškola na pražské konzervatoři